เลทส์โก นาริตะ โตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ 5D4N

เลทส์โก นาริตะ โตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ 5D4N
ราคา: 59,990 บาท
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 65
ราคาเริ่มต้น  59,990.-
สายการบิน : JAPAN AIRLINES


โปรแกรมทัวร์

1. สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - ฟุกุชิมะ

2. ชมใบแปะก๊วยสนามกีฬาอาซูมะ - จุดถ่ายรูป “บันไดอาซูมะ สกายไลน์”ทะเลสาบโกชิคินุมะ - ศาลเจ้าฮะนิทสึ - บ้านพักเท็นเคียวคะคุ

3. ปราสาทสึรุงะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียวทะเลสาบชูเซนจิ - โตเกียว

4. สวนโชวะคิเนน - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งทาเคยะ (ตึกม่วง) ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุโคจิ

5. วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ชิซุย พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย