HAPPY KOREA WINTER SNOW SKI 5D3N

 HAPPY KOREA WINTER SNOW SKI 5D3N
ราคา: 17,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2565-  มีนาคม 2566
ราคาเริ่มต้น  17,999.-
สายการบิน : Jeju Air


โปรแกรมทัวร์

1. สนามบินเชียงใหม่

2. สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ลานสกี หรือ ONE MOUNT SNOW PARK

3. ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย - ทาข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจาชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน

4. พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง

5. N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – เชียงใหม่