สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8วัน5คืน

 สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
ราคา: 79,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : กันยายน -  ธันวาคม 65
ราคาเริ่มต้น  79,999.-
สายการบิน : Etihad Airways


โปรแกรมทัวร์

1. กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

2. ซูริก-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-สเตเคิลเบิร์ก-หมู่บ้านเมอร์เรน

3. ยอดเขาชิลทรอน-ภัตตาคาร Piz Gloria หมุน 360 องศาบนยอดเขา-Skyline View Platform สะพานอิเซลวาลด์-อินเทอลาเคน

4. เบิร์น-บ่อหมีสีน้าตาล-หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม-เมืองเจนีวา-วิหารเซนท์ปิแอร์ ชมนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ-น้าพุเจ็ทโด้

5. เจนีวา-นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส-จัตุรัสทรอคคาเดโร ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล-ชองเอลิเซ่ ประตูชัย Arc De Triumph-มงมาร์ต ซาเครเกอร์ บาซิลิก้า

6. ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-มหาวิหารนอร์ทเทอดาม-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)-ล่องเรือบาโตมูซ

7. สนามบินชาร์ลส์เดอโกล ปารีส-สนามบินสุวรรณภูมิ

8. กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)