ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน

 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน
ราคา: 99,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 65
ราคาเริ่มต้น  99,999.-
สายการบิน : Emirates


โปรแกรมทัวร์

1. กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

2. ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-หอไอเฟล-ชองป์ เอลิเซ่-ประตูชัย-ห้างแกลเลอรี] ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine)

3. ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-เบอซองซง

4. เบอซองซง-ชเตเคิลแบร์ก-เมอร์เรน-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น Skyline View Platform

5. เมอร์เรน-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ฟอกซ์ทาวน์-มิลาน

6. มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล-ปิซ่า

7. ปิซ่า-โรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

8. โรม-โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ช้อปปิ้ง-สนามบินกรุงโรม