เลทส์โก เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน

เลทส์โก เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน
ราคา: 23,990 บาท
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566
ราคาเริ่มต้น  23,990.-
สายการบิน : Thai Smile Airways


โปรแกรมทัวร์
1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง

2. เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต

3. เมืองนากาก็อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ - เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิน์ าถ

4. สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย