แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกรม กุลมาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน 5D3N

แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกรม กุลมาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน 5D3N
ราคา: 24,990 บาท
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 65
ราคาเริ่มต้น  24,990.-
สายการบิน : INDIGO


โปรแกรมทัวร์

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์

2. สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

3. เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค

4. ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี

5. สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย