เลทส์โก อินเดีย อัครา ชัยปุระ เดลี 4D3N

เลทส์โก อินเดีย อัครา ชัยปุระ เดลี 4D3N
ราคา: 19,990 บาท
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565
ราคาเริ่มต้น  19,990.-
สายการบิน : INDIGO


โปรแกรมทัวร์
1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – เมืองชัยปุระ

2. เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ทเมืองอัครา

3. เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท – สนามบินเดลี

4. สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย