เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4D3N

 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่  4D3N
ราคา: 14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2565
ราคาเริ่มต้น  14,999.-
สายการบิน : Thai Smile


โปรแกรมทัวร์

1. กรุงเทพ-นครโฮจิมินห์-เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลาธารนางฟ้า

2. เมืองมุยเน่-ทะเลทรายขาว นั่งรถจิ๊ฟ-เมืองดาลัท-น้าตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-ไนท์มาร์เก็ต

3. เมืองดาลัท-สวนดอกไม้เมืองดาลัท-เมืองโฮจิมินห์ซิตี้- ล่องแม่น้าไซง่อน

4. โฮจิมินห์-ทาเนียบอิสรภาพ-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ตลาดเบนถั่น-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)