ซุปตาร์...บานาฮิลล์ HOT HIT 3 วัน 2 คืน

ซุปตาร์...บานาฮิลล์ HOT HIT 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,888 บาท
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2565
ราคาเริ่มต้น  11,888.-
สายการบิน : AIR ASIA


โปรแกรมทัวร์

1. ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุก The Fantasy Park

2. สวนดอกไม้ - LE JARDIN D’AMOUR - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร

3. วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง