SINGAPORE WELL DONE 3D2N

SINGAPORE WELL DONE 3D2N
ราคา: 14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2565
ราคาเริ่มต้น  14,999.-
สายการบิน : Singapore Airlines


โปรแกรมทัวร์

1. กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – GARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX

2. FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

3. อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)