Well-Known SINGAPORE 3D2N

Well-Known SINGAPORE 3D2N
ราคา: 10,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม 2565 - มีนาคม2566
ราคาเริ่มต้น  10,999.-
สายการบิน : THAI VIETJET AIR (VZ)


โปรแกรมทัวร์

1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Supertree - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม – คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light

2. เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

3. วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREETART - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ