สิงคโปร์ - ล่องน่านนํ้าสากล - สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

สิงคโปร์ - ล่องน่านนํ้าสากล - สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 10,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม2565
ราคาเริ่มต้น  10,990.-โปรแกรมทัวร์

1. สิงคโปร์ ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Center

2. ล่องน่านนํ้าสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรืออย่างเต็มที่

3. สิงคโปร์