East EU 7D4N by Eva

East EU 7D4N by Eva
ราคา: 49,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2565
ราคาเริ่มต้น  49,999.-
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)


โปรแกรมทัวร์
1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา

2. สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก-โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์

3. เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง-รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมือง-ลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์

4. เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมือง-อันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส-ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์

5. เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล-โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย-พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน

6. พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา

7. สนามบินสุวรรณภูมิ