Turkey Best Price 8D5N

Turkey Best Price 8D5N
ราคา: 28,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2565
ราคาเริ่มต้น  28,999.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES


โปรแกรมทัวร์

1. สนามบินสุวรรณภูมิ

2. สนามบินเตหะราน – อิสตันบูล - BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – ทอปกาปี – อังการ่า

3. คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบา Belly Dance

4. หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่

5. ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส

6. โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตันบูล

7. สนามบินอีสตันบูล – สนามบินเตหะราน

8. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)