TURKEY BEST VALUE 9D6N

TURKEY BEST VALUE 9D6N
ราคา: 37,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : พ.ย. – ธ.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น  37,999-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES


โปรแกรมทัวร์

1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

2. อิสตันบูล(ตุรกี) – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – ปราสาทอังการา

3. คัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ – โรงงานพรม / เครื่องประดับ - ระบา Belly Dance

4. นครใต้ดิน –โรงงาน เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขานกพิราบ– หุบเขาอุซิซาร์

5. คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่

6. ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองเอฟฟิซุส – อิซเมียร์

7. เมืองบูซาร์ – จุดชมวิวเมืองบูร์ซ่า – หมู่บ้าน Unesco Cumalikizik – อิสตันบูล

8. อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังทอปกาปี – บันไดหลากสีย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย

9. อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)