มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
ราคา: 15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : ก.ย. 2565 – ม.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น  15,999.-
สายการบิน : AIR ASIA


โปรแกรมทัวร์

1. กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด   

2. ตักบาตรข้าวเหนียว - หมู่บ้านช่างฆ้อง - หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - สวนพูนสุขคาเฟ่ - น้ำตกตาดกวางสี    

3. หลวงพระบาง - พระราชวัง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง - บูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง

4. วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - สนามบินนานาชาติวัตไต - กรุงเทพฯ