OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO 6D4N

OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO 6D4N
ราคา: 36,888 บาท
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566
ราคาเริ่มต้น  38,888.-
สายการบิน :AIR ASIA X


โปรแกรมทัวร์

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

2. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า - งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

3. อิสระกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีเมืองกุโจ จังหวัดกิฟู - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ

4. ปราสาทมัตสึโมโตะ – ไร่วาซาบิไดโอะ – เมืองนาราอิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

5. เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธ๊ชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

6. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย