HAPPY HOKKAIDO Autumn ที่รัก

HAPPY HOKKAIDO  Autumn ที่รัก
ราคา: 33,999 บาท
กำหนดการเดินทาง :ตุลาคม-  พฤศจิกายน 2565
ราคาเริ่มต้น  33,999.-
สายการบิน :AIR ASIA X


โปรแกรมทัวร์

1. สนามบินสุวรรณภูมิ

2. สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้าแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้าแร่

3. โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร

4. โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ศาลเจ้าฮอกไกโด – DUTY FREE- ทานุกิโคจิ-บุฟเฟต์ขาปู

5. โรงงานช็อกโกแลต – โรงงานเบียร์ซัปโปโร – ถนนทานุกิโคจิ

6. สนามบินชิโตเซะ– สนามบินสุวรรณภูมิ