Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ Winter 5D3N

Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ Winter 5D3N
ราคา: 30,888 บาท
กำหนดการเดินทาง :ธันวาคม 65 -  มีนาคม 2566
ราคาเริ่มต้น  30,888.-
สายการบิน :AIR ASIA X


โปรแกรมทัวร์

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

2. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

3. เมืองนาโกย่า - ลานสกีเมืองกุโจ จ.กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า

4. ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

5. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย