จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาลี 6D3N

จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาลี 6D3N
ราคา: 39,990 บาท
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2565
ราคาเริ่มต้น  39,990.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES


โปรแกรมทัวร์

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

2. สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี

3. เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี

4. เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี - เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซี

5. โบสถ์ตรีนิตี้ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – อิส พอยต์ มอลล์ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

6. สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ