อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ 7D5N

อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่  7D5N
ราคา: 59,990 บาท
กำหนดการเดินทาง : กันยายน 2565 - มกราคม 2566
ราคาเริ่มต้น  59,990.-
สายการบิน : EVA AIR


โปรแกรมทัวร์
1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน

2. เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช - มหาวิหารไครสต์เชิร์ช

3. หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์

4. เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

5. เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

6. จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์

7. สนามบินสุวรรณภูมิ