เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วัน 2คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วัน 2คืน
ราคา: 11,888 บาท
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2565
ราคาเริ่มต้น  11,888.-
สายการบิน : AIR ASIA


โปรแกรมทัวร์

1. ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา-ตลาดคนเดินซาปา

2. เมืองซาปา–Moana Sapa Cafe-นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่–พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน-เมืองลาวไก–ตลาดก๊กเลี๊ยว

3. เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉินก๊วก –โบสถ์ใหญ่ฮานอย– ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง