เวียดนามกลาง 4D3N ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

 เวียดนามกลาง 4D3N ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
ราคา: 12,999 บาท
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2565
ราคาเริ่มต้น  12,999.-
สายการบิน : Thai VietJet


โปรแกรมทัวร์

1. กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก

2. ดานัง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-สวนดอกไม้-สวนสนุก-พักบานาฮิลล์

3. บานาฮิลล์-สวนดอกไม้ รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์-son tra marina bay café-เมืองดานัง

4. วัดลิงห์อึ๋ง -เจ้าแม่กวนอิม -ตลาดฮาน-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ